Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder kan jaarlijks zo’n 900.000 mensen voorzien van hun dagelijkse energie. Hiermee is het één van de meest productieve windparken van Europa. Het realiseren van een windpark gaat niet van vandaag op morgen. Het vergt een enorme voorbereidingstijd met onderzoeken, verschillende procedures, afstemming en overleg met vele partijen. Bovendien opereren windprojecten in een gepolariseerde omgeving. Communicatie is één van de succes- én faalfactoren bij dergelijk complexe projecten.

De stuurgroep  NOP bestaande uit de ministeries van EL&I en I&M, provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en het samenwerkingsverband van lokale agrarisch ondernemers wilden het park positief positioneren, de omgeving zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling en een soepel verlopend besluitvormingstraject.

Mijn rol
Als communicatiemanager van het windpark was ik verantwoordelijk voor omgevingscommunicatie, procescommunicatie, persbenadering, marketingcommunicatie en events. Het ontwikkelen van communicatiemiddelen, het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten en evenementen en het begeleiden van belevingsonderzoeken van onder andere uitvoerende activiteiten. Als manager werkte ik met een team van communicatiemedewerkers vanuit Beaumont Communicatie en medewerkers van de provincie en de ministeries.

Ook begeleide ik de communicatie rond de procedures in samenwerking met Bureau Energieprojecten van min. EL&I tot en met de Raad van State. Inmiddels is de bouw van het windpark  in volle gang. Het volledige windpark wordt  in 2015 opgeleverd.

www.windparknoordoostpolder.nl