Participatie

Participatie zet je niet in omdat het moet. Participatie zet je in omdat het van waarde kan zijn.

Geïnteresseerden, belanghebbenden en (potentiële) klanten kunnen waardevolle informatie en ideeën leveren waarmee je jouw plan, product of dienst kunt verbeteren. Een plan of product dat participatief tot stand komt kan op begrip en een breder draagvlak rekenen, mits je bij aanvang aan een aantal voorwaarden voldoet.

Mensen stimuleren eigen (maatschappelijke)  initiatieven te ontplooien is niet altijd een makkelijke opgave. Toch zijn er laagdrempelige participatiemethoden en -middelen waarmee het mogelijk is inwoners, wijkbewoners of stakeholders in actie te laten komen.

Wil je weten of en hoe je  participatie kunt inzetten voor jouw project?  Neem contact met mij op ik denk graag met je mee.