Flevokust Lelystad

Flevokust is de toekomstige overslaghaven in Lelystad. Door de verschillende belangen die speelden was het een complex project.

Zo willen de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad bedrijven binden en ruimte scheppen voor nieuwe bedrijvigheid en arbeidsplaatsen. De rijksoverheid wil dat op korte termijn alle AEC bodemassen (restafval van afvalenergiecentrales) in het land zijn gezuiverd en duurzaam worden toegepast. Voor het ophogen van het haventerrein is enorm veel zand nodig. Schone AEC bodemassen zouden een prima alternatief zijn voor schaars wordend zand. Biologische tuinders in de directe omgeving van de haven willen uiteraard geen schade ondervinden van de haven.  Zij zien liever geen haventerrein dat met AEC bodemassen is opgehoogd, ook al zijn de assen schoon. Meer vervoer over water en minder over de weg is de wens van het bedrijfsleven en de overheid, het bespaart kosten en is beter voor het milieu. Kortom: verschillende belangen en doelen binnen één project.

Mijn rol
Voor Haven Amsterdam, gemeente Lelystad en provincie Flevoland maakte ik een strategisch communicatieplan. Strategische uitgangspunten waren onafhankelijk informatie en educatie (o.a. door TU), nauw overleg met direct belanghebbenden (o.a. klankbord met agrarisch ondernemers, stakeholdermeetings) en transparantie (toegankelijke informatie en helderheid over procedures).  Het eerste deel van het proces heb ik communicatief begeleid o.a. interne kennissessies, presentaties voor gemeenteraad en provinciale staten, persconferentie, informatiebijeenkomsten en -materialen.

Klik op de beelden voor een publieksfilm.  www.lelystad.nl/flevokust