Nul verkeersdoden Brabant

Met de campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant’ roepen de provincie Noord-Brabant en tientallen organisaties Brabanders op om zelf in actie te komen om het aantal verkeersdoden in Brabant terug te brengen. Menselijke fouten spelen bij bijna alle ongevallen een rol. Het voorkomen is daarom vooral een verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers zelf. Hoewel de provincie opdrachtgever voor de campagne is is zij geen trekker. Zij jaagt burgers, ondernemers, organisaties en instellingen aan en enthousiasmeert om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Mijn rol
Ik heb campagnemanager Linda Troost van Beaumont Communicatie een half jaar vervangen. In deze periode begeleidde ik het campagneteam bestaande uit projectleiders en communicatieadviseurs van de provincie Noord Brabant. De werkzaamheden waren onder andere het actualiseren van de corporate campagne die onder meer bestond uit TV- en radiospots, busreclame en online bannering, persbeleid en het organiseren van een jongerenevent. De Brabant-brede Actiedag 2013 bereidde ik voor met ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Hiervoor organiseerde ik een Mindmap-inspiratiesessie: een laagdrempelige werkwijze waarmee in korte tijd veel ideeën op tafel komen. Uit de sessie kwamen ruim 40 concrete acties voort die de partijen zelf gingen uitwerken. Tijdens de Actiedag zelf hebben particulieren, ondernemers, instellingen en organisaties ruim 120 verkeersveiligheidsacties uitgevoerd! Voor het campagnejaar 2014 schreef ik het nieuwe campagneplan gericht op jongeren tussen 14 en 21 jaar.

Wil je weten hoe jij Mindmapping kunt inzetten voor jouw project? Bel of mail mij gerust. www.nulverkeersdodenbrabant.nl