WMO Zoetermeer

Op WMO en AWBZ gebied gaat er veel veranderen. Gemeente Zoetermeer wilde bij het maken van haar nieuwe beleid vooral ook rekening houden met de behoefte van inwoners die met de WMO en de AWBZ te maken hebben. Maar hoe betrek je de doelgroep bij het maken van een abstract beleidsplan?

Mijn rol
Voor deze opdracht maakte ik een communicatie- en participatieplan en begeleidde de uitvoering. Uitgangspunt van de strategie was concrete en tastbare communicatie; herkenbaar en laagdrempelig. Dit vertaalde zich in bijvoorbeeld beeldscenario’s ofwel filmstrips over mensen die met de WMO te maken hebben. De scenario’s zijn in alle middelen doorgevoerd zoals in de website, wervingsfolders en poster. Beleidsdocumenten en vragenlijsten werden gescreend op ambtelijke taal, onbekende termen en afkortingen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te participeren werden digitale participatietools ingezet naast fysieke bijeenkomsten. Om een open sfeer te creĆ«ren werden participatiebijeenkomsten voorafgegaan door korte sketches en/of liederen over de zorgen en vragen van de deelnemers. Om meer gevoel te krijgen bij wat er speelt waren beleidsambtenaren zelf ook aan zet; zij waren moderators van gesprekstafels. Hiervoor kregen de medewerkers een korte training.

www.zoetermeer-wmo.nl