Werkboek EMC-Hoboken

Voor de Charrette, het co-creatietraject EMC-Hoboken, stelde ik een werkboek voor waarmee bestuurders en medewerkers aan de slag gingen tijdens de Charrette.

Allerhande essentiële informatie over plannen en visies van verschillende partijen werd gebundeld hierin gebundeld, samen met werkopdrachten voor werksessies. Het doel van het werkboek was enerzijds transparantie creëren door alle agenda’s (plannen, visies en ideeën) op tafel te krijgen en alle partijen dezelfde informatie te verschaffen. Anderzijds diende het als praktisch en inspirerend naslagwerk.

Voor dit interactieve planproces ontwikkelde alle communicatiemiddelen en participatietools.