Redactie Erfgoedcomplexen

Provincie Noord-Brabant nam met een team professionals de spelregels en uitvoeringsorganisatie van het programma Grote Erfgoedcomplexen onder de loep. Het onderzoeksrapport werd door verschillende teamleden geschreven en had een flinke redactieslag nodig. Immers voor begrip en acceptatie van de aanbevelingen door PS was het belangrijk dat het document helder en vlot leesbaar is.

Mijn rol
Het document heb ik deels een nieuwe structuur gegeven waardoor het logischer las. De teksten redigeerde ik tot een vlot leesbaar en coherent stuk. www.erfgoedfabriek.nl