Co-creatie Rotterdam Hoboken

Hoboken in het centrum van Rotterdam werd door de gemeente aangewezen als één van de VIP-herontwikkelingsgebieden. Hoboken moet in 2030 een aantrekkelijk stadsdeel zijn met een internationale uitstraling, waar het plezierig wonen, werken en verblijven is. Om deze ambitie waar te maken zijn partners in de stad nodig. De vraag is: hoe dit te organiseren en 36 partijen te commiteren?

Mijn rol
In nauwe samenwerking met de projectleider ontwierp ik een open planproces waarin alle betrokken partijen in co-creatie een gebiedsvisie konden maken inclusief een uitvoeringsagenda. Ik begeleidde het participatieproces en maakte hiervoor het werkmateriaal in overleg met professionals zoals architecten en stedenbouwkundigen. Ook verzorgde ik de interne- en externe communicatie en was verantwoordelijk voor de productie en eindredactie van het visieboek Rotterdam Hoboken 2030.

Tijdens een Charrette (twee meerdaagse werkconferenties en drie werkateliers) maakten ruim 200 vertegenwoordigers van 36 partijen, waaronder Kunsthal, NAI, corporaties, ondernemers, ontwikkelaars, bewoners, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Medisch Centrum, met elkaar de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030. Het participatieproces duurde ongeveer een jaar. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten van de gebiedsvisie in uitvoering.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam/Beaumont Communicatie.

Interesse in nieuwe participatievormen? Ik help je graag bij het ontwerpen van een passend en succesvol participatieproces. 

http://www.rotterdam.nl/rotterdamhoboken