Omgevingscommunicatie

Omgevingsmanagement ofwel zorgvuldige communicatie met direct belanghebbenden en/of omwonenden is één van de cruciale factoren voor het welslagen van een project. Doordachte en goed uitgevoerde omgevingscommunicatie zorgt voor meer draagvlak, goodwill en een soepeler verlopende ontwikkeling.

Voor verschillende projecten heb ik de omgevingscommunicatie georganiseerd en uitgevoerd, zowel voor overheden als ontwikkelaars. De omgevingscommunicatie staat niet op zichzelf, het is één van de componenten van een communicatiestrategie naast bijvoorbeeld, interne communicatie, PR en procescommunicatie.