Palenstein Zoetermeer

Drie corporaties en de gemeente Zoetermeer werken sinds 2003 gezamenlijk aan de revitalisering van de 60-er jaren wijk Palenstein. Hun aanpak richt zich op maatschappelijke, economische en fysieke ontwikkeling. Met name een fysieke vernieuwing is ingrijpend voor bewoners;  het vraagt om gedegen omgevings-  en bewonerscommunicatie zodat er zo min mogelijk ruis en onrust ontstaat.

Mijn rol
Voor de gezamenlijke interne- en externe communicatie maakte ik een communicatieplan en verzorgde de communicatieactiviteiten en –middelen. Als lid van het projectteam stemde ik de communicatie af met de communicatiemedewerkers van de vier partijen. Ook stelde ik in samenspraak met de corporaties en hun huurderskoepels het Sociaal Plan Palenstein op.

Door de economische crisis kwam vooral de fysieke vernieuwing tot stilstand. In 2010 maakten de vier partijen een nieuwe en nu wel haalbare gebiedsvisie. In deze periode werkte ik in opdracht van gemeente Zoetermeer. Ik schreef mee aan de nieuwe visie en verzorgde de communicatie(middelen) en participatie rond de visie. Daarnaast werkte ik aan verschillende deelprojecten zoals Park Palenstein. Voor dit laatste project ontwierp ik een participatietraject voor Zoetermeerders. De resultaten zijn gebruikt voor het ontwerp van Park Palenstein dat in de zomer van 2014 wordt opgeleverd. Inmiddels is de vernieuwing weer in volle gang.

www.palensteinzoetermeer.nl

Wil je weten wat communicatie en participatie kan betekenen voor jouw project?  Ik denk graag met je mee.