Locatiemarketing Ondiep en Zuilen

In Utrecht werken de gemeente, woning corporatie Mitros met bewoners en wijkorganisaties aan de grootschalige herstructurering van de wijken Ondiep en Zuilen-Oost. Het doel is ondermeer de wijken leefbaarder te maken, bewoners sociaal economische kansen te bieden en nieuwe bewoners aan te trekken. Voor dit laatste is een positief wijkimago noodzakelijk. Hoe zorg je dat het imago verbetert?

Mijn rol
Om direct al een misverstand uit de weg te ruimen: een imago verandert niet door alleen communicatie. Een wijk, locatie of stad moet allereerst iets te bieden hebben dat een positief imago rechtvaardigt. Als dat er niet is, zal daaraan gewerkt moeten worden. Voor de herpositionering van Ondiep en Zuilen-Oost organiseerde ik workshops voor ontwikkelaars en betrokken medewerkers van gemeente en de corporaties. Ik gebruikte hierbij modellen van SmartAgent en Motivaction. Tijdens deze sessies onderzochten de deelnemers op basis van eerdere marktonderzoeken en de toekomstvisies wat voor wijken Ondiep en Zuilen-Oost waren en gaan worden. Er werd gekeken naar de doelgroepen waarvoor de wijken vooral aantrekkelijk zijn. En welke omstandigheden (voorzieningen, woonproducten, architectuur, openbare ruimte et cetera) aanwezig en/of nodig zijn om deze doelgroepen aan te trekken of te behouden.

De resultaten van de drie werksessies vormden samen een positioneringspaper. Hiermee kunnen Mitros en de gemeente hun plannen aanscherpen, tevens biedt het positioneringspaper uitgangspunten voor de wijkmarketing.

www.zoiszuilen.nlĀ