Windpark Drentse Monden

Windpark Drenste Monden is een initiatief van 120 lokale agrariërs en Raedthuys Windenergie. Het park wordt gerealiseerd in de gemeente Borger-Odoorn. De plannen voor het park zijn niet onomstreden. Bij een dergelijk explosief project is een heldere strategische lijn die door de partijen wordt vastgehouden essentieel. Open staan voor de omgeving, waar mogelijk plannen aanscherpen zodat velen zich er alsnog in kunnen vinden en vooral een lange adem zijn nodig om een windpark te ontwikkelen.

Voor de initiatiefnemers schreef ik een strategisch communicatieplan. Om een gedragen en een uitvoerbaar communicatieplan te kunnen maken organiseerde ik vooraf twee workshops communicatie & strategie voor het bestuur en enkele leden. Op basis van de nieuwe strategie is de website geactualiseerd en nieuwe communicatiemiddelen gemaakt. En niet onbelangrijk: participatie door de omgeving is een van de pijlers van het windpark geworden.

Wil je weten hoe ik opdrachtgevers betrek bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie? Bel of mail mij gerust.