Campagne Klaar om te ondernemen

Gemeente Zoetermeer wil kleinschalige bedrijvigheid stimuleren. Een groot deel van de startende bedrijven stopt binnen drie jaar. De gemeente wil dit zoveel mogelijk voorkomen en heeft hiervoor een reeks maatregelen getroffen.

Mijn rol
Ik schreef een marketingplan om starters en zzp’ers te verleiden om gebruik te maken van het aanbod van de gemeente zodat zij een goede (door)start kunnen maken. Vanuit marketingoogpunt heb ik het reguliere aanbod aangevuld met gratis workshops over actuele thema’s, benaming van het aanbod aangepast aan de beleving van de doelgroep. De campagne begeleid ik in samenwerking met de projectleider Small Business. In de eerste campagnemaand werden 70 afspraken met de Ondernemerscoach geboekt. Target is 250 op jaarbasis.

www.klaaromteondernemen.nl