Pal voor Palenstein

Bewoners zelf initiatieven laten bedenken die zij ook zelf uitvoeren is het idee achter Pal voor Palenstein van de gemeente Zoetermeer. Het doel is meer buurtbetrokkenheid, meer sociale cohesie, meer eigen verantwoordelijkheid en hierdoor een leukere en leefbare wijk creëren. Via een laagdrempelige off- en online marketingcampagne werden 24 uitvoerbare ideeën ingediend waarop buurtbewoners konden stemmen. Het beschikbare budget werd besteed aan vier winnaars.

Mijn rol
In het plan van aanpak schreef ik o.a. organisatie, randvoorwaarden voor deelname, de wijze van stemmen, hoe wijkbewoners bij de voorbereidingen te betrekken in een Raad van Advies. De marketingaanpak, communicatiemiddelen en -activiteiten waren onderdeel van het plan. De middelen waren uiteraard afgestemd op de doelgroep. Eén van de middelen was bijvoorbeeld een Ideeëncoach. Vanuit de doelstelling “eigen verantwoordelijkheid laten nemen” moesten bewoners zelf een, weliswaar eenvoudige, projectbeschrijving indienen inclusief een begroting. In een wijk met laagopgeleiden is dit een vrij hoge ambitie. De Ideeëncoach hielp bewoners met hun initiatiefbeschrijving en kosteninventarisatie.

www.palvoorpalenstein.nl