Dagvoorzitter

Haar jaarlijkse partnerbijeenkomst met de RvC, Huurdersvereniging, OR, RvA en het managementteam wil woningcorporatie Wooninc meer inhoud geven. Mij is gevraagd om de bijeenkomst voor te zitten en om een inhoudelijk voorstel te doen om in een ontspannen sfeer stil gestaan kon worden bij actuele thema’s.

Aan de hand van vragen gericht op een terug- en vooruitblik discussieerden de deelnemers over successen, trends en ambities. Door de gekozen werkwijze, staand tekenden en schetsend met elkaar te discussiëren ontstond een informele en ontspannen sfeer zonder dat inhoud verloren ging in ‘te veel gezelligheid’ . De bijeenkomst werd door een illustrator live samengevat.

Je kunt mij inhuren als gespreksleider. Voor een succesvolle bijeenkomst denk ik graag met je mee over de opzet en werkwijze.