Platform Duurzame Energy Fryslân

Platform Duurzame Energy Fryslân is een samenwerkingsverband van mensen die meer windenergie willen in Friesland met minder molens. Een opgave die niet altijd even makkelijk is. Voor het platform schreef ik het strategisch communicatieplan. Om input te krijgen voor een gedragen en uitvoerbaar plan organiseerde ik twee communicatie en strategie workshops voor het bestuur en medewerkers.